Z przyjemnością informujemy, że od dnia 10 sierpnia 2023 roku połączyliśmy siły z BPK Poznań.
Eksperci Infra - Centrum Doradztwa od ponad 15 lat świadczą usługi dla rynku kolejowego, transportu publicznego oraz z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.
Przez ponad 7 lat działalności wykonaliśmy ponad 200 projektów wspierających polską kolej, żeglugę śródlądową oraz transport w JST.
Pomogliśmy naszym klientom w pozyskaniu dotacji z funduszy europejskich na poziomie kilkunastu miliardów złotych.
Jesteśmy liderem na rynku w zakresie opracowywania infrastrukturalnych studiów wykonalności dla zarządców kolejowych, terminali intermodalnych i portów śródlądowych.
Pozyskaliśmy dla naszych klientów najwięcej środków pomocowych na rozwój projektów intermodalnych.
Prowadziliśmy audyty producentów i dostawców taboru kolejowego. Jednocześnie stworzyliśmy strategie dla największych firm z branży kolejowej.
Opracowaliśmy programy rozwoju, funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentacje projektowe.
Prowadziliśmy konsultacje społeczne, wykonywaliśmy badania ruchu, parkingowe, prognozy potoków pasażerskich i analizy popytu dla naszych klientów.
Stworzyliśmy studium wykonalności dla pionierskiego projektu wspólnego biletu dla różnych rodzajów transportu na terenie całego województwa.

Misja

Jesteśmy polską firmą projektowo-doradczą, która pomaga rodzimym podmiotom w osiąganiu ich aspiracji biznesowych i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Wierzymy, w „gospodarkę opartą na wiedzy” oraz, że pozwoli ona osiągać nasze wspólne cele. Zachęcamy do elastyczności i innowacji.

Wizja

Pragniemy stać się liderem i partnerem pierwszego wyboru w zakresie dostarczania najwyższej jakości usług doradczych i projektowych na każdym etapie realizacji inwestycji transportowej, energetycznej, IT lub infrastrukturalnej.

Branże w których działamy

Infrastruktura i transport


Branża infrastrukturalna i transportowa ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki ze względu na determinowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2020, branża transportowa w Polsce zatrudnia 658,2 tysiąca osób. Udział transportu w PKB wynosi ok. 6%*. Efektywność i sprawność transportu ma ogromny wpływ na działanie przedsiębiorstw w Polsce, a zatem na całą gospodarkę.

Oferowane przez nas w obszarze infrastruktury i transportu usługi adresowane są do podmiotów operujących na rynku:

 • kolejowym
 • drogowym
 • transportu publicznego

* Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok.

Fundusze europejskie, transformacja cyfrowa i energetyczna

Inwestycje w sektorze infrastruktury w Polsce będą w najbliższych latach na najwyższym poziomie od dekad. Europa przechodzi na gospodarkę 4.0. Uruchamiają się procesy związane z kolejnymi etapami rewolucji technologicznej w branży IT oraz Energetyki.

We współpracy z naszymi partnerami technicznymi proponujemy kompleksowe i innowacyjne podejście przy realizacji projektów w przedsiębiorstwie. Dla wszystkich branż i sektorów proponujemy pełen outsourcing usług od definicji zamierzeń inwestycyjnych, poprzez pozyskanie źródeł finansowania (m.in. fundusze europejskie), po odbiór końcowy dostaw lub budowy infrastruktury.

Zrealizowaliśmy projekty o łącznej wartości

 

Nasze usługi

Doradztwo w ramach cyklu życia projektu infrastrukturalnego

Nasze usługi związane z zarządzaniem cyklem życia projektu infrastrukturalnego zorientowane są na optymalne definiowanie etapów/zadań inwestycyjnych, wykorzystanie adekwatnych koncepcji zarządzania projektem oraz zastosowanie odpowiednich technik/narzędzi, celem spełnienia oczekiwań finansującego/klienta.

Wspomagamy klientów w wielu obszarach związanych z szeroko pojętą infrastrukturą, przemysłem oraz IT. Pomagamy pozyskać fundusze europejskie pomiotom działającym w sektorach przemysłowych – infrastruktura, energia, transport i wiele innych. Wspieramy podmioty działające w branży transportu publicznego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres usług zgodnie z cyklem życia projektu obejmuje m.in.:

 • opracowywanie założeń do strategii oraz pełnych strategii
 • analizy branżowe i rynkowe
 • analiza inwestycji na wstępnych etapach rozwoju
 • audyty zapotrzebowania – transformacja cyfrowa
 • opracowywanie studiów wykonalności
 • pozyskiwanie środków na finansowanie projektów – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (fundusze UE, fundusze krajowe, Międzynarodowe Instytucje Finansowe)
 • opracowywanie modeli ruchu oraz analiz marketingowych
 • opracowywanie PFU/SIWZ
 • opracowywanie kompletnych materiałów przetargowych w postępowaniach publicznych
 • projektowanie (projekty drogowe/kolejowe/IT)
 • zarządzenie kontraktem inwestycyjnym/dostawy

Nasze atuty

Realizując projekty, tworzymy i bierzemy udział w pracach wspólnych zespołów projektowych oraz pełnimy rolę partnera biznesowego dla swoich klientów. Do dyspozycji klienta stawiamy nie tylko bogaty warsztat narzędzi, doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów, ale także kontakty osobiste. Skupiamy się na skutecznym, kolegialnym rozwiązywaniu problemów biznesowych i transferze wiedzy do klienta. W naszych raportach, analizach, nie tylko tworzymy listy rekomendacji, określając co, kiedy i w jaki sposób należy zrobić, aby poprawić „stan obecny”, ale przede wszystkim, w ścisłej kooperacji z klientem, wdrażamy niezbędne zmiany, biorąc na siebie odpowiedzialność za skuteczność zaproponowanych rozwiązań.

Takie pojmowanie partnerstwa pozwala nam na realne wspieranie budowy i rozwoju infrastruktury w Polsce oraz realizacji wszystkich projektów, w które się angażujemy.

Profesjonalizm

Realizujemy projekty i zlecenia gwarantujące naszym klientom osiąganie zakładanych przez nich celów biznesowych. Podejmujemy się ambitnych wyzwań i wspieramy naszych klientów w rozwoju i dokonywaniu przełomowych zmian, minimalizując koszty i ryzyka. Utrzymujemy wysokie standardy jakości naszych usług, poprawiamy ich konkurencyjność oraz rozpoznawalność.

Doświadczenie

Jesteśmy zespołem ekspertów i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w wiodących przedsiębiorstwach na rynku polskim i międzynarodowym. Opracowujemy analizy rynkowe i branżowe, doradzamy firmom i JST w branżach infrastruktury, energetyki i transportu oraz w zakresie optymalizacji działalności operacyjnej oraz transformacji cyfrowej i energetycznej.

Skuteczność

Rozpoznawalność naszych ekspertów i uznanie, które zyskali w branży, świadczy o profesjonalizmie oraz sukcesie zrealizowanych przez nich projektów. Oferowane przez nas usługi nastawione są na osiąganie przez naszych klientów wymiernych rezultatów rynkowych i finansowych. W relacji z klientem, cechuje nas elastyczność, która skutkuje skutecznością wypracowywanych koncepcji i podejmowanych działań.

Interdyscyplinarność

Świadczymy usługi o charakterze przekrojowym z pograniczna branż, w których działamy. Łączymy i przenikamy światy, ekonomii, innowacji i technologii, IT, metod optymalizacji procesów i zarządzania złożonymi projektami.

Partner
Pomorski System
Usług Doradczych
Członek Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług
na Rzecz Kolei
Członek Izby Gospodarczej Transportu Lądowego
Członek Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie
Członek Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów
Partner
Pomorski System
Usług Doradczych
Członek Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Członek Izby Gospodarczej Transportu Lądowego
Członek Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie
Członek Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

Kariera - aktualnie poszukujemy

Sprawdź nasze oferty

Specjalista ds. zarządzania projektami
Specjalista ds. analiz transportowych

Kontakt

Zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza lub kontaktu telefonicznego. Chętnie odpowiemy na pytania.

tel.: +48 22 438 62 12
e-mail: biuro@infracd.pl

Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o
ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa
KRS 0000629382, NIP 5213742840, REGON 365034565.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: miejscowość , telefon , mail przez administratora danych firmy Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, KRS 0000629382, w celu informacyjno – marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie. Oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Pliki cookie

W naszej witrynie używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne do działania witryny, podczas gdy inne pomagają nam ulepszać witrynę i komfort użytkowania (śledzące pliki cookie). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, czy nie. Jak wyłączyć pliki cookie?